การเตรียมข้อมูลสร้างเว็บไซต์

Share on facebook
แชร์

มีหัวข้ออะไรบ้าง

ข้อมูลภาพรวมของเว็บไซต์

1.แผนผังเว็บไซต์

เริ่มแรกเราควรกำหนดก่อนว่าเว็บไซต์ที่เราต้องการจะมีทั้งหมดกี่หน้าและมีหน้าอะไรบ้าง เพื่อให้สื่อสารข้อมูลได้อย่างครบถ้วนตามจุดประสงค์ของเรา โดยทั่วไปแล้วเว็บไซต์มาตราฐานจะมีจำนวน 4-5 หน้า ได้แก่ 

หน้าหลัก เพื่อแสดงภาพรวมของธุรกิจและเว็บไซต์ แสดงจุดเด่นของเรา
หน้าแสดงสินค้า หรือบริการของธุรกิจเพื่อให้รายละเอียดในสิ่งที่เราทำหรือขาย
หน้าแสดงผลงาน หรือข่าวสารเพื่อให้ข้อมูลและสร้างความหน้าเชื่อถือ
หน้าเกี่ยวกับ เพื่อใส่รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ
หน้าติดต่อ เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อกับลูกค้า


แต่ถ้าหากเป็นเว็บไซต์ประเภทอื่นๆ เช่นเว็บข่าวหรือบทความ เว็บขายของ รายละเอียดของผังเว็บไซต์และหน้าเว็บก็จะแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม

 

2.โลโก้

โลโก้เป็นสิ่งที่สร้างการจดจำให้กับธุรกิจหรือตัวสินค้าของเรา โลโก้สามารถสื่อสารภาพลักษณ์ตามที่เราต้องการให้กับธุรกิจ ทั้งในด้านความรู้สึกและความหมาย โลโก้ที่ดีควรมีลักษณะเฉพาะและจดจำได้ง่าย

ข้อควรระวัง!! โลโก้สามารถสื่อภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธุรกิจ แต่ถ้าออกแบบไม่ดีก็สามารถสร้างภาพลักษณ์ในทางลบ เช่นกัน  

 

3.สี

สีที่ใช้ในเว็บไซต์ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะนอกจากจะสื่อถึงอารมณ์และความหมายแล้ว สีบนเว็บไซต์ยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพให้กับเว็บไซต์เราอีกด้วย สีที่เราใช้บนเว็บไซต์ไม่ควรเกิน 2-4 สี นอกจากเรื่องจำนวนสีที่ใช้แล้ว ยังต้องคำนึงถึงความเข้ากันของแต่ละสีอีกด้วย

สามารถดูตัวอย่างสีต่างๆ ได้ที่ MeterialPalette

 

4.ตัวอักษร

การเลือกใช้ตัวอักษรหรือ Font บนเว็บไซต์ควรเลือกให้เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของธุรกิจ เช่น ตัวอักษรที่ดูหรูหรา ทางการ เรียบง่าย ทันสมัย เป็นต้น และคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่เข้าชมเว็บไซต์เพื่อเลือกขนาดที่เหมาะสม 

ใช้แบบตัวอักษรที่ไม่มีหัวสำหรับหัวข้อเพื่อเพิ่มความน่าสนใจบนเว็บไซต์

 

ความหนาบางและช่องไฟระหว่างตัวอักษรก็มีส่วนช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับผู้เข้าชมเว็บไซต์เช่นกัน และเว็บไซต์ที่ดีไม่ควรมีแบบตัวอักษรที่แตกต่างกันมากเกินไป โดยอาจจะเลือกแบบตัวอักษรสำหรับหัวข้อและสำหรับเนื้อหาอย่างละแบบเป็นต้น

สามารถดูตัวอย่างแบบอักษรที่ใช้ได้ฟรีที่  Google Fonts

 

5.คำอธิบายธุรกิจแบบสั้น

คำอธิบายธุรกิจหรือเว็บไซต์ใน 1ประโยคเพื่อใส่ในส่วนของ Site Description ด้านหลังชื่อเว็บไซต์

 

เนื้อหาของเว็บไซต์

ส่วนต่อมาก็คือการเตรียมเนื้อหาหรือข้อมูลสำหรับลงบนเว็บไซต์รวบรวมใส่ไฟล์ Word โดยแยกเป็นหน้า ในแต่ละหน้าก็จะมีหัวข้อย่อยต่างๆและรายละเอียดเนื้อหาตามความต้องการและจุดประสงค์ของหน้านั้น เช่น

 

หน้าแรกก็จะพูดถึงภาพรวมของธุรกิจ ว่าธุรกิจทำอะไร มีจุดเด่นอย่างไรบ้าง มีตัวอย่างผลงานหรือรีวิวจากลูกค้า มีจุดติดต่อและจุดที่ดึงดูดลูกค้า 

 

หน้าสินค้าและบริการ ก็ควรให้รายละเอียดสินค้าหรือการบริการที่ชัดเจนพร้อมช่องทางการติดต่อที่สะดวก หน้าเกี่ยวกับและติดต่อก็ควรใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ

 

สื่อรูปภาพและวีดีโอ

รูปภาพถือเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากในเว็บไซต์ เพราะสามารถสร้างความประทับใจ ความเชื่อมั่น และความรู้สึกที่ดีให้กับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ หากมีวีดีโอด้วยก็จะช่วยให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจมากขึ้น

 

สำหรับรูปภาพที่ควรมีบนเว็บไซต์ได้แก่ ภาพของสินค้าหรือบริการ ภาพบริษัทและทีมงาน รวมถึงภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้องและช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับเว็บไซต์และธุรกิจ

Share on facebook
แชร์
อ่านบทความเพิ่มเติม​